c

E-18 Drammen Bru (motorvei)

  • E18 Drammen bru
  • Drammensbrua under arbeid
  • Fra åpningen av motorveibrua

Fritt-frem - 1850 meter lang betongbru for ny motorvei. Landkar, søyler og bruoverbygning, bygget ved siden av eksisterende bro. Arbeidene omfattet også rehabilitering/ombygging av eksisterende bro.

Fundamenter for ny bro er utført av annen entreprenør.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading