c

OPS E39 Klett-Bårdshaug

Tilleggsinformasjon

OPS-kontrakt betyr at selskapet som skal gjennomføre utbyggingen får et større, samlet ansvar, som kan gi en mer kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet, slik at samfunnet får mer igjen for hver krone som investeres.

Bruer: 4 hovedbruer - totalt 618 meter, 5 overgangsbruer - totalt 216 meter, 1 miljøkulvert - 168 meter.

Tunneler: 6 stk T9,5, total lengde 9 940 meter (706 000 fm3)

Dagsoner: Graving = 665 000 fm3, Sprengning = 1 100 000 fm3, Asfalt = 80 000 tonn

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading