c

Rv. 2 Fulu - Gulli

Tilleggsinformasjon

Lokalveger legges om og det legges komplett system for drenering og overvannshåndtering samt settes opp nytt vegbelysningsanlegg. Rekkverk og trafikkskilt inkludert portaler og søyler samt alle plantearbeider skal også utføres.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading