c

Søndeled skole

  • Skissetegning nye Søndeled skole

En fløy av eksisterende skole rives og det bygges et nytt bygg på ca 2000 kvm.

To klasserom i eksisterende bygg skal i tillegg bygges om til helsestasjon/garderober samt kontor til vaktmester.

Nybygget er i to etasjer. Første etasje inneholder klasserom for to avdelinger samt sløyd og tekstilrom. I senter av bygget lages et amfi som tilknyttes musikkrommet.  Andre etasje inneholder rom for husstell, klasserom for en avdeling samt skolens administrasjon og lærere.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading