c

Entreprise HØV-01 Underbygning Høvik stasjon

  • Oversiktsbilde
  • Stasjonsbygget

Vendekapasiteten for tog i vest skal økes. I forbindelse med ny grunnrutemodell er det valgt å bygge fem spor på Høvik stasjon. De tre midtstilte sporene skal brukes til vendespor/hensettingsspor og de to ytterste sporene er gjennomgående spor. Langs de to gjennomgående sporene skal det bygges 220 meter lange sideplattformer.

Atkomst til plattformer skal være med heiser og trapper i den vestre enden av plattformene.  Innkjøring til parkeringsplassen er fra Markalleen. Det skal bygges ny avkjøringsrampe fra E18 og ny rundkjøring i Markalleen. Eksisterende vegbru rehabiliteres, og utvides med nye kantdragere og membran/asfalt på brudekke. 

Stasjonen unntatt P-plass vil bli tatt i bruk ved ruteendring 07.12.2014. Utførelsen av P-plass vil foregå i nærhet til spor i drift fra ca. 10.11.2014.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading