c

Entreprise HØV-01 Underbygning Høvik stasjon

  • Oversiktsbilde
  • Stasjonsbygget

Ombygging av Høvik stasjon, med rivning av eksisterende plattformer og bygninger, masseutskifting, kompliserte og omfattende VA arbeider i bløt grunn, oppbygging av ny underbygning for sportrase, sprengningsarbeider. Ny stasjon med plattformer, undergang og trapp/heishus. Ombygging av avkjøringsfelt fra E-18, ny rundkjøring og rehabilitering av veibro over stasjonsområdet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading