c

OCCI

  • Skissetegning OCCI

Kontor- og laboratorielokaler for helserettet virksomhet og skole. Innovasjonsparken vil bli Norges første bygg som forener klinisk kreftforskning, biotekbedrifter og videregående skole.

Grunnideen bak cluster-tanken ligger i samspillet og den fysiske integrasjonen mellom disse.

Bygget plasseres sentralt ved Ring 3 og Radiumhospitalet. Det vil også bli etablert en grønn buffer med plantefelt og trær langs Noreveien for å verne naturen i området.

Bygget BREEAM-sertifiseres i klassen Very Good.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading