c

Bybanen C12 Sandsli

Tilleggsinformasjon

- 120 meter lang bro i betong med krum underside

- 20 meter lang bro

- to holdeplasser

- bro for gang- og sykkelvei over Ytrebygdsveien

- ca 1,3 km gang- og sykkelvei

- kulvert der bybanen krysser under Ytrebygdsveien

- stor støttekonstruksjon i betong ved Plantasjen

- en tunnel på 90 meter for Bybanen

- to tunneler med portaler (totalt ca 80 meter - for fremtidig byggetrinn på Ringveg vest)

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading