c

UUT21 - Nye Ulriken tunnel

  • Nytt spor fra Arna
  • Nytt spor fra Fløen
  • Ferdig for overlevering

Tunnelen er Vestlandets største jernbaneprosjekt siden den første tunnelen gjennom Ulriken sto ferdig for 50 år siden. Tunnelen er del i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen som i dag er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporede strekning med 130 togpasseringer i døgnet.

Tunnelen ble borret ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM). Dette i stedet for sprengning, som er den mest vanlige måten å bygge tunneler på i Norge.

Nye Ulriken Tunnel går parallelt med eksisterende tunnel fra Arna til Fløen i Bergen. Tunnelen er totalt 7,8 km lang. Ca 6,8 km ble drevet ved hjelp av tunnelboremaskin mens den siste km ble drevet med konvensjonell drift grunnet store og varierende tverrsnitt. Kontrakten omfattet også andre arbeider ute i dagsonen, som for eksempel forlengelse av en kulvert, nye jernbanebroer i Fløen og portaler.

Det er en enorm maskin som skal til for å drive tunnelen. Diameteren på maskinen er 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 67 m2. Hele maskinen med bakrigg er 200 meter lang og veier ca. 1200 tonn. Maskinen ankom i deler og måtte monteres på anlegget over en periode på ca. fire måneder. Fra oppstart brukte maskinen ca. 18 måneder på å bore seg gjennom fjellet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects