c

UUT21 - Nye Ulriken tunnel

  • Nytt spor fra Arna
  • Nytt spor fra Fløen

Tunnelen er Vestlandets største jernbaneprosjekt siden den første tunnelen gjennom Ulriken sto ferdig for 50 år siden. Tunnelen er del i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen som i dag er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporede strekning med 130 togpasseringer i døgnet.

Tunnelen bores ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM). Dette i stedet for sprengning, som er den mest vanlige måten å bygge tunneler på i Norge.

Nye Ulriken Tunnel vil gå parallelt med eksisterende tunnel fra Arna til Fløen i Bergen. Tunnelen er totalt 7,8 km lang. Ca 6,8 km skal drives ved hjelp av tunnelboremaskin mens den siste km vil drives med konvensjonell drift grunnet store og varierende tverrsnitt. Kontrakten omfatter også andre arbeider ute i dagsonen, som for eksempel forlengelse av en kulvert, nye jernbanebroer i Fløen og portaler.

Det er en enorm maskin som skal til for å drive tunnelen. Diameteren på maskinen blir 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 67 m2. Hele maskinen med bakrigg blir 200 meter lang og veier ca. 1200 tonn. Maskinen ankommer i deler og må monteres på anlegget over en periode på ca. fire måneder. Fra oppstart vil maskinen bruke ca. 18 måneder på å bore seg gjennom fjellet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects