c

UUT21 - Nye Ulriken tunnel

  • Nytt spor fra Arna
  • Nytt spor fra Fløen
  • Ferdig for overlevering

Nye Ulriken tunnel er en 7,7 km. lang jernbanetunnel som går mellom Arna og Bergen. Den nye tunnelen er plassert parallelt ved siden av den eksisterende togtunnelen som ble åpnet i 1964. Dette er nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporete jernbanestrekning, og kapasiteten er sprengt både for person- og godstog. derfor ble det besluttet å bygge et nytt løp rett ved siden av det gamle, bare med en avstand på ca. 20-30 meter.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading