c

Ski 01 Forberedende arbeider Langhus - Ski

I forkant av hovedarbeidene Follobaneprosjektet på Ski ble det utført diverse forberedende arbeider i blant annet området Langhus-Ski.

Dette omfattet i hovedsak omlegging av Fv. 152 Langhusveien med etablering av nye T-kryss, samt grunnforsterkninger for fremtidig Follobane. I tillegg ble Roåsbekken lagt om i fjelltunnel med innløps- og utløpskonstruksjoner.

Etablering av midlertidig Baileybru over eksisterende Østfoldbane ved Roås gård inkludert støping av landkar i tillegg til midlertidige adkomstveger.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading