c

Nye dammer Skjerkevatn

  • Dam Skjerkevatn sett fra lufta

Prosjektet ligger seg i Åseral kommune i Vest Agder og bestod av bygging av to nye fyllingsdammer; dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn var en gammel betongdam som delvis ble revet og bygget inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika var en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner kubikkmeter fylling. Det spesielle med dette prosjektet var at dammene ble bygget med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet ikke finnes i nærområdet valgte man å bruke asfalt.

Skanska og TT Anlegg gjennomførte prosjektet i et 50/50 arbeidsfellesskap.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading