c

Nye dammer Skjerkevatn

  • Dam Skjerkevatn sett fra lufta

Prosjektet befinner seg i Åseral kommune i Vest Agder og består av bygging av to nye fyllingsdammer; dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner kubikkmeter fylling. Det spesielle med dette prosjektet er at dammene skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.

Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50 arbeidsfellesskap.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading