c

Urbygningen Ås

  • Urbygningen

Urbygningen har i 100 år vært et sentralt bygg for det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole. Urbygningen ble oppført som undervisningsbygg i årene 1889-1900, og ble innviet i 1901.

Bygningen er oppført i fire etasjer pluss kjeller. Det installeres nye tekniske anlegg som vil gi en høyere teknisk standard og bedre innemiljø i alle deler av bygningen.

Rehabiliteringen av Urbygningen vil gi et generelt, moderne og funksjonelt undervisningsbygg med økt tilgjengelighet, samtidig som rehabiliteringen ivaretar kulturhistoriske verdier.

Arkitekt for prosjektet er 4B Arkitekter.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading