c

Jobben min: Kristin Hovland

Da Kristin Hovland søkte medisinstudiet, søkte hun samtidig byggingeniør. Som bedriftslege i Skanska får hun kombinert faget sitt med fascinasjonen hun alltid har hatt for bygg og anlegg, og hun er stolt av å jobbe for en arbeidsgiver som bidrar til det hun brenner for privat – robuste og solide sykehus som møter fremtidens behov.

Hva var din vei inn i Skanska? 

Jeg flyttet fra Hamar til Oslo for å jobbe med et forskningsprosjekt i forbindelse med at jeg tok en doktorgrad. Da jeg var ferdig med spesialiseringen min i arbeidsmedisin og trengte jobb var det egentlig litt tilfeldig, men veldig heldig, at jeg kom til Skanska. Jeg har jobbet som bedriftslege i interne ordninger nesten hele arbeidslivet, og utelukkende innen forskjellig industri. Dette trives jeg godt med.

Hva gjør at du trives godt med dette?

Jeg liker godt å jobbe sammen med folk som kan forskjellige ting og som deler av sin kunnskap slik at jeg kan lære nye ting. Det dukker opp stadig nye problemstillinger som gjør at jeg hele tiden blir utfordret faglig og må bruke hele kompetansen min for å kunne bidra best mulig.

Samtidig liker jeg veldig godt miljøet her, og det fagfeltet Skanska er spesialist innenfor.

"Da jeg søkte medisin søkte jeg faktisk også byggingeniør, så jeg har nok alltid hatt en viss tiltrekning til bygg og anlegg. Det at man bygger noe som løser en samfunnsutfordring, og at man er med på å skape noe som står igjen etter en, er kjekt. Den stoltheten over monumenter vi etterlater oss, opplever jeg er stor i Skanska."

Du nevner at du alltid har jobbet som bedriftslege i interne ordninger. Hva har dette å si for deg og for bedriften?

Når man jobber som bedriftslege i internordninger, slik vi er så heldige å ha i Skanska, kommer man tettere på folkene. Vi blir godt kjent med organisasjonen, og organisasjonen blir godt kjent med oss. Det gjør at vi kan være en støtte for bedriften på en helt annen måte enn om man hadde en ekstern ordning utenfor selskapet.

Hva er viktig for deg for å lykkes i jobben din?

Samarbeidet med alle de andre i organisasjonen – sammen blir vi bedre. Det å ha en HMS- og Kvalitetsavdeling med så enormt god kompetanse som den vi har her i Skanska, er fantastisk. Det har jeg sagt siden jeg begynte – det er så morsomt å jobbe med den gjengen, og jeg føler at vi sammen er med på å løfte Skanska faglig. Sammen med HMS-rådgivere og verneombud er vi en ressurs innen HMS som Skanska har sammen, og hvor bedriftshelsetjenesten bidrar med litt ekstra fokus på helse.

Hva er bedriftshelsetjenestens viktigste oppgaver?

Vi har noen lovpålagte oppgaver som vi skal følge opp fra bedriftshelsetjenesten. I tillegg bistår vi organisasjonen med råd, veiledning, kurs og undervisning, og jobber med forebyggende arbeid for å hindre at folk blir syke. Det vil jeg si er våre primærmål.

Og det blir jo så tydelig på en ny måte nå med koronaviruset. Skal vi klare å holde produksjonen i gang må de ansatte være friske. Helsearbeidet vårt har vanligvis en litt annen karakter enn sikkerhetsarbeidet. En ulykke på en av byggeplassene våre kan raskt føre til store konsekvenser for den som rammes og det er en klarere årsakssammenheng. Tradisjonelt har arbeidet vårt med helse vært langsiktig. Det har handlet om belastning og eksponering som over tid er helseskadelig. Nå står vi i en situasjon hvor også de helsemessige konsekvensene er mye tettere i tid, og som krever at hele organisasjonen vår håndterer den umiddelbart

Du har de siste ukene gjort en enorm innsats i Skanska med håndteringen av koronasituasjonen, og du var en sentral bidragsyter til at vi kom raskt i gang fra start. Kan du ta oss litt tilbake til hvilke tanker og vurderinger du gjorde i starten av denne perioden?

I og med at jeg også er i et helsefaglig miljø, var spørsmålet om «hvor stort kan dette komme til å bli» tidlig oppe. Jeg fikk innspill fra kolleger som gjorde at jeg tenkte – ok her må vi begynne å forberede oss. Det hjalp meg til å være klar da det plutselig satt i gang. Vi trodde vel at det ville ta litt lengre tid i starten, men plutselig var vi bare midt oppi det.

"I denne situasjonen er jeg imponert over hvordan selskapet agerte raskt, ikke bare på konsernnivå med etablering av beredskapsgruppe, scenarioplaner og iverksettelse av tiltak, men i hele selskapet og ut i alle prosjektene."

Hva har vært viktig i Skanskas håndtering av pandemien så langt?

Jeg har tulla litt med at ingeniører og fagarbeidere har blitt ekstremt gode på smittevern på kort tid, men det mener jeg. Skanska er jo en organisasjon som er veldig god på å håndtere utfordringer, da dette er en del av hverdagen i prosjektene våre, men nå kom det inn noe helt nytt fra sidelinjen. I starten var det mye nytt, men så “bretter man opp ermene” og klarer å stå i en helt ny situasjon.

Veldig mange prosjekter har kommet svært langt og fått til mye på kort tid. Så er det noen prosjektet med situasjoner som er mer krevende, som gjør at vi må prøve å hjelpe disse også til å komme dit at de klarer å få til smittevern og smittereduserende tiltak på en god måte. Vi jobber kontinuerlig med å være en god støtte for prosjektene.

Hva er den viktigste oppfordringen du har til kollegene dine i Skanska i disse dager?

Vask hendene, ta vare på hverandre og følg rådene fra myndighetene sammen med retningslinjene som kommuniseres i Skanska. Så håper jeg vi klarer å ta med oss de positive tingene vi lærer i selskapet også når denne situasjonen er over. Vi skal fortsette med å drive godt, jobbe godt og skape god helse for våre ansatte fremover også.

Nå har vi snakket mye om arbeidssituasjonen din. Hva brenner du for utenfor jobb?

Jeg har et verv i Oslo legeforening for tiden, og engasjerer meg sterkt for hvordan vi skal opprettholde et godt, velfungerende helsevesen i Norge. Det er helt vesentlig i en samfunnsstruktur, sammen med bl.a. skoler og arbeid, at vi har et godt helsevesen i bunn. Betydningen av dette så vi tydelig etter 22. juli, og vi ser det i situasjonen vi står i nå med Covid 19.

"Skanska har jo en tydelig strategi og solid satsing innen sykehusbygging i Norge. Jeg håper at vi kan være med å bidra til at vi sammen får til gode sykehus med tilstrekkelig kapasitet. Det brenner jeg for. Robuste og solide sykehustilbud som møter fremtidens behov."

Denne siden ble sist oppdatert: 26.04.2020