c

Lagspilleren

Christian Andre Johansen er opptatt av sterke fellesskap, enten han hyller fagarbeiderne sine i Skanska – eller driver alpinanlegg på dugnad.

Christian Andre Johansen byr på kaffe i høstsola, som skinner inn på prosjektkontoret til Skanska på Ensjø. Utenfor høres lydene fra nye boliger i Petersborgkvartalet. Inne forteller Christian hvorfor han er glad i jobben sin som avdelingsleder for egenproduksjon i Skanskas Region Oslo Bygg. Det er han som har det overordnede ansvaret for de 155 ansatte fagarbeiderne i regionen som strekker seg fra Vestfold via Kongsberg og inn til Oslogryta.

Bygger mennesker

– Vi bygger hus, men vi bygger også mennesker, understreker Christian.

"Og dét er noe av det mest motiverende i min jobb; å jobbe tett med mennesker, å se at vi alle har våre sterke og svake sider – og så arbeide for at alle skal få utvikle seg og dyrke fram de gode egenskapene, slik at vi kan bli sterke og gode lag."

For Christian handler ikke dette bare om å være grei. Det handler også om å ta ansvar for Skanskas framtid.

– Vi har alltid behov for dyktige, ansvarsfulle medarbeidere – og vi trenger at noen av dem kan ta på seg lederansvar. Det er blant våre egne fagarbeidere at vi finner noen av våre framtidige formenn og ledere, derfor er egenproduksjonen også en viktig rekrutteringsplattform.


christian-andre-johansen-ansatte.jpg– Det er ikke noe mål i seg selv å bli formann, men det er viktig at vi utvikler fagarbeiderne slik at de er klare for å ta utfordringen om det skulle bli aktuelt, sier Christian. Her sammen med Arne Bakken og lærlingene Henrik Hagen Horvei (t.v.) og Hary-Prashath Pagerrathan.

Christian vet godt hva han snakker om. Han gikk selv i tømrerlæra, og arbeidet som tømrer og bas i flere år før han ble spurt om å bli avdelingsleder.

Hvem skal ut?

– Dette var i NCC, der jeg begynte i 2005 etter noen år i et mindre tømrerfirma. Broren min jobbet der allerede, og jeg hadde veldig fine år ute på byggeplassen. Men like etter at jeg ble avdelingsleder i 2012, kom de trange tidene med nedskjæringer og permitteringer.

På lista han hadde foran seg, sto navnene til de han hadde jobbet på lag med ute i flere år.

– Pluss navnet til broren min. Hvem av disse skulle få permitteringsbrevet? Det var en krevende situasjon, for å si det mildt.

Det var her Skanska dukket opp, med et tilbud som Christian takket ja til. I 2014 ble han avdelingsleder for egenproduksjon i Region Oslo Bygg.

Her får han gode skussmål fra medarbeidere som forteller om en leder som er klar og tydelig – men har et våkent blikk for enkeltmennesket, og vet at livet ikke alltid går på skinner.

– Snakk med hverandre!

– Det å snakke med hverandre i stedet for om hverandre, det er et viktig poeng for meg. I min jobb møter jeg folk i alle faser av livet, med alle slags gleder og sorger. Da handler det om å se mennesker, komme inn på dem, være der når de har det vanskelig og tøft, og så etterhvert se at de klarer å løfte seg videre og utvikle seg.

christian-andre-johansen-arne-bakken.jpg
Christian er stolt av sine kolleger med lang erfaring. Her i samtale med veteranen Arne Bakken i Petersborg-kvartalet på Ensjø.

– Men det holder ikke bare å være grei?

"Nei, du er nødt til å være åpen og ærlig i tilbakemeldingene, men det har mye å si hvordan du formidler det. Vi må møte folk på en god måte, og det holder ikke bare å prate. Du må «walk the talk», og etterleve de verdiene du snakker om."

– Hva slags verdier er viktige for deg?

– I Skanska har vi tydelige, felles verdier som handler om å vise ansvar, være åpen og ærlig, bli bedre sammen og skape verdier for kundene våre. Det er ikke alltid enkelt å innfri alle disse hele tiden, men jeg synes dette er håndfaste verdier som er gode sjekkpunkter for hvordan vi skal løse utfordringene sammen.

Driver alpinanlegg på dugnad

Fellesskap er et viktig stikkord for tobarnsfaren, som vokste opp på Sørbråten i Maridalen og nå bor på Lindeberg i Oslo med samboer og to barn på 11 og 13 år.

Der har han engasjert seg både i styret og som lagleder i Furuset Håndball, og som aktiv medspiller i Jerikobakken – en 190 meter lang alpinbakke på Lindeberg.

– Selve bakken er liten, men den betyr masse. Prosjektet drives på ren idealisme, men vi har klart å skaffe midler til både snøkanoner og preppemaskin. Dermed blir skibakken et viktig sosialt samlingspunkt for mange unge – som neppe hadde oppsøkt andre alpinanlegg. Her koster årskortet 200 kroner, og inkluderer utlån av støvler, ski og hjelm, om du ikke har selv!

Christians begeistring er ekte og smittsom. Han er opptatt av hva gode fellesskap kan gjøre med folk, både hjemme og på jobb.

– Dette er jo nøkkelen til gode arbeidshverdager, sier han og retter en hånd mot vinduet og bygget som reiser seg utenfor.

"De som jobber her og ute på våre andre prosjekter er jeg stolt av! Vi har en stamme med egne fagarbeidere på byggeplassene, som har vært med oss i mange år, dyktige og lojale fagfolk som vet hva Skanska står for og forstår spillereglene. Det har en enormt stor verdi."