c

Skanska og NG Group samarbeider med BI og lanserer utdanning innenfor sirkulærøkonomi

Handelshøyskolen BI tilbyr nå egne kurs om sirkulærøkonomi, med Skanska og NG Group som samarbeidspartnere. – Her finnes det store muligheter for nye forretningsmodeller og nye tjenester, sier CEO Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge.

De nye, digitale kursene er en del av regjeringens programordning for kompetansepåfyll og utvikling, og gjennomføres av BI Executive. Hvert delkurs varer i tre uker, med ukentlige 3-timers samlinger. Dersom du gjennomfører alle tre kursene i serien, har du mulighet til å formalisere med eksamen som gir 7,5 studiepoeng.

Første kurs starter 28. februar 2024, og du kan lese mer om tilbudet her: https://www.bi.no/kampanje/executive/kompetanseheving-bransjeprogram/avfall-som-ressurs/

Engasjert Skanska-rådgiver sentral i utviklingen

Marit Kindem Thyholt er sjefsrådgiver i Skanska og svært engasjert på fagfeltet sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsbransjen. Hun har vært tett involvert i utviklingen av kurset som BI nå tilbyr sammen med Skanska og NG Group (Norsk Gjenvinning):

– Det er veldig spennende og helt riktig at vi nå får til et skikkelig bra kurs for selgere, innkjøpere, prosjektledere, mellomledere og de som jobber med produksjon - på tvers av alle bransjer. Dette er for alle som har lyst å bli bedre innenfor fagfeltet og vil ha mer kompetanse, forteller Marit.

– Her har vi muligheten til å gjøre en betydningsfull påvirkning på samfunnet rundt oss ved å vise hvordan sirkulære løsninger kan bidra til å løse utfordringene rundt materialknapphet og utslipp.Marit Kindem Thyholt
Marit Kindem Thyholt.
Glad for å kunne bidra til kunnskapsdeling

Skanska og NG Group har samarbeidet i en årrekke, og signerte en strategisk samarbeidsavtale i 2022 for å utvikle sirkulære verdikjeder som både kan skaleres og skape lønnsome forretningsmodeller. Skanskas CEO Stein Ivar Hellestad er glad for at selskapet kan bidra med ekspertisen som trengs for å løfte kunnskapen på tvers av flere bransjer. 

– Vi bruker mye ressurser på innovasjon og utvikling sammen med våre partnere, som for eksempel NG Group. Det er en viktig for oss å tiltrekke oss ny kompetanse og nye ressurser når vi kjører pilotprosjekter som kan vise hvordan sirkulære løsninger kan skaleres opp. På samme måte er det også en naturlig del av vårt samfunnsansvar å bidra til kompetansedeling og utvikling på dette feltet.

Skal vise reelle eksempler fra industrien

Tanken med kursene er å gi kompetanse og innsikt i sirkulære forretningsmodeller, med reelle eksempler fra industrien. Kursene dekker også regulatoriske rammeverk og teknologier som fremmer sirkulærøkonomi. En egen del av serien setter også søkelys på innovasjon innen sirkulære forretningsmodeller. 

Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for avfall og gjenvinning. 

– Dette kursprogrammet gir en unik mulighet til å forstå og delta aktivt i sirkulærøkonomi og økt avfallsutnyttelse. Jeg synes det er gledelig at vi i Skanska får muligheten til å påvirke til å få flere fremtidige bærekraftsambassadører med dette studiet, og det er fint å få bidra med en rikholdig prosjektportefølje med eksempler. Vi kjenner godt til sirkulære utfordringer og muligheter innenfor plast, betong, metaller, gips, trevirke og en rekke andre materialer, avslutter Marit.

Denne siden ble sist oppdatert: 06.02.2024