c

Skanska med på lansering av Mangfoldsdugnaden

Sammen med blant annet EBA, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen, var konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge med på lanseringen av EBAs nye kurs Mangfoldsdugnaden.

I Skanska er vi opptatt av å tenke bredt på begrepet mangfold og vi ønsker å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet. Vi trenger medarbeidere med ulik bakgrunn, kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, sa Ståle Rød. Foto: Byggeindustrien

Onsdag 11.august var det duket for lansering av EBAs Mangfoldsdugnad, et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser. Lanseringen foregikk på Skanskas prosjekt i Oslo, Storbylegevakta, der det blant annet har blitt jobbet godt gjennom hele prosjektfasen med mangfold og inkludering.

Ståle var tydelig på at arbeidet med mangfold og inkludering er et ansvar som alle ansatte i et selskap har. – En inkluderende kultur er avgjørende for å lykkes med å øke mangfoldet i selskapet, men en slik kultur kan ikke besluttes – den skapes av alle ansatte. Kurset «mangfoldsdugnaden» er et godt bidrag for økt forståelse og kompetanse, og jeg oppfordrer alle våre ansatte i Skanska til å gjennomføre kurset.

Samlet skal altså nå entreprenørbedriftene ta grep mot uakseptabel oppførsel og utestengning på bygge- og anleggsplasser, og har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å sikre mangfold og inkludering i den norske bygge- og anleggsbransjen.

– Bygg- og anleggsnæringen bør i størst mulig grad speile det norske samfunnet. Det gjør den ikke i stor nok grad i dag, og her har alle et felles ansvar. Vi må øke forståelsen og engasjementet rundt mangfold, samt skape en intern debatt i næringen. Dette handler ikke bare om et samfunnsansvar, men en mulighet for hver enkelt virksomhet til å faktisk utvikle seg til å kunne prestere og overleve i fremtiden. Uten de riktige folkene og den beste kompetansen vil mange slite med å kunne møte fremtiden slik de burde. I Skanska er vi opptatt av å tenke bredt på begrepet mangfold og vi ønsker å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet. Vi trenger medarbeidere med ulik bakgrunn, kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, sa Ståle.

Kultur- og inkluderingsministeren skryter av tiltaket

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var tilstede under arrangementet, og Statsråden skryter av næringen for arbeidet som nå gjøres for å trekke bygge- og anleggsnæringen i riktig retning.

abid-raja-byggeindustrien.jpgFoto: Byggeindustrien

– Regjeringen legger rammene for likestillingen, men vi er avhengige av at næringslivet følger opp ansvaret. Derfor er dette initiativet fra bransjen utrolig viktig og svært inspirerende. Gjennom dette arbeidet er EBA med på å sette agendaen og løfte kompetansen om hvordan vi får mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser.

Stort behov for arbeidskraft i fremtiden

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021 viser at bygge- og anleggsnæringen kommer til å trenge 9000 flere medarbeidere. Bransjen har et stort, udekket behov for arbeidskraft, både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Den totale kvinneandelen i næringen ligger på 9 %. I utførende del av næringen er kvinneandelen på kun 2 %. Det trengs med andre ord et krafttak for å rekruttere flere til bransjen. Første steg blir at næringen oppleves som inkluderende for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Vi må rekruttere fra hele befolkningen. Da er det viktig at alle føler seg vel ivaretatt, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Dersom vi skal lykkes med å styrke lærlingetilfanget må vi bryte ned barrierer som gjør at kvinner og minoriteter søker seg til bygg og anlegg, sa administrerende direktør i EBA Kari Sandberg.

Inkludering og mangfold er ikke en dugnad
Leder for Mangfold og inkludering i Skanska Norge, Gry Walstad, mener arbeidet med dette må være en del av strategien og daglig drift i selskapene.

Gry_Walstad_SKANSKA.jpgGry Walstad, leder for Mangfold og Inkludering i Skanska Norge. Foto: Skanska

– Arbeidet med inkludering og mangfold må ikke bli et rent dugnadsarbeid, men må være en del av virksomhetens daglige drift og strategi. Som leder for dette området skal jeg gi de riktige verktøyene og fagstøtten til våre ledere, samt heve kompetansen i hele organisasjonen, så vi sammen skal kunne nå de målsetningene som blir satt på inkludering og mangfold. I Skanska Norge skal inkludering og mangfold være en av de avgjørende faktorene for at vi skal levere i henhold til våre ambisjoner. Det bidrar til økt innovasjonskraft og er verdiskapende for oss, kundene våre og samfunnet. 

Denne siden ble sist oppdatert: 13.08.2021