c

Skanska satser stort i sykehusmarkedet

– Hvis du skal finne én utfordring i karrieren som du vil se tilbake på og være ekstra stolt av, må det bli sykeshusbygg, sier Fredrik Dæhli. Med fire sykehusprosjekter i gang, har Skanska tatt en lederposisjon i markedet.

For fem år siden bestemte Skanska seg for å ta lederposisjonen som sykehusbygger i Norge. Nå har selskapet vunnet fire store prosjekter med samlet verdi på nær åtte milliarder – i Tønsberg, Kristiansand, Oslo og Molde. 

Nå søker Skanska etter erfarne fagfolk som vil være med på storsatsingen Helse-Norge skal gjøre i årene som kommer.

Norges største sykeshusbygger

– Vi har vist at vi har alt som skal til for å vinne store og komplekse sykehusoppdrag, og nå i 2020 er Skanska den største sykehusbyggeren i Norge. Men dette er bare begynnelsen. Og den kompetansen vi har bygget opp nå, vil bli gull verdt i fortsettelsen, sier en offensiv Fredrik Dæhli, direktør for marked, prosjekt og forretningsutvikling i Skanska.

fredrik-daehli-skanska.jpg

Han vet at helse-Norge skal investere omlag 15 milliarder årlig i nye sykehusbygg i årene som kommer. Det gir Skanska store muligheter til å bygge videre på sin sterke posisjon.

– Vi har jobbet i mange år for å fremme nye gjennomføringsmodeller basert på samspill og tidlig involvering, som vi mener er ideell for store og komplekse prosjekter. Nå skal vi bevise at disse modellene gir merverdi for alle parter, ved å spille byggherrene gode og sørge for at prosjektene vi nå har, vil lykkes, sier Dæhli.

Hvis du har solid erfaring i byggebransjen, men kjenner at en ny og real utfordring frister, er ikke Dæhli i tvil om hva du bør sikte deg inn på.

"Hvis du skal finne én utfordring i karrieren som du vil se tilbake på og være ekstra stolt av, må det bli sykeshusbygg. Dette er det mest komplekse og spennende vi har i vår bransje."

– Det kuleste du kan jobbe med

Han snakker av erfaring: Som nyutdannet gikk Fredrik Dæhli gikk rett inn i rollen som prosjektingeniør da Skanska bygget Ahus på Lørenskog.

– Det er det kuleste du kan jobbe med, og helt fantastisk gøy. Et sykehus inneholder så mange funksjoner, hvert rom er unikt! Og i dag er Skanska i en langt mer interessant posisjon, fordi vi kommer inn i prosjektene helt fra starten – akkurat slik vi har arbeidet for med de nye gjennomføringsmodellene. Nå utvikler vi de beste løsningene fra scratch, i tett samspill med byggherrren.

Nå styrker Dæhli og Skanska-kollegene laget ved å hente inn flere erfarne folk som gir selskapet enda bedre kapasitet. 

– Ingen skal tvile på at Skanska er riktig sted å være for de som vil være med på den enorme utbyggingen av nye sykehus i årene som kommer, konstaterer Dæhli.

Da Skanska vedtok sin nye sykehus-strategi i 2014, fikk de stor nytte av sine internasjonale kolleger i USA, England og Sverige – som har skapt et eget fag-nettverk av sykeshusbyggere, for å dele kompetanse og erfaringer.

ansatte-utenfor-sykehus-tonsberg2.jpgTom Runar Hanes og Torkel Kristensen (begge fra Entreprenørservice) i gang med grunnarbeid på nye Tønsberg sykehus. Skanskas Arne Gjerstad (t.h.) er anleggsleder for byggeprosjektet.

Multinasjonal erfaring styrket Norge

– Det er jo ingen som tror oss når vi forteller hvor mange sykehus Skanska har bygget internasjonalt, sier Skanskas Odd Arve Fuglem, som har vært en sentral drivkraft i sykehussatsingen.

– Hvor mange er det snakk om?

"Vi har bygget over to tusen sykehus totalt. Selv om det tallet er hentet fra en lang historie, sier det noe om verdien av å være en del av et stort, multinasjonalt selskap som Skanska."

Skanskas Norges forretningsstrategi handler om å gå inn i de store og komplekse prosjektene med tidlig involvering av Skanskas brede kompetanse. 

psykiatribygg-tonsberg-sykehus.jpg
Det nye psykiatribygget ved Tønsberg sykehus ble åpnet av helseminister Bent Høie høsten 2019, og har høstet mange lovord for svært gode løsninger.

– Vi vet at sykehus byr på noen av de aller mest komplekse og utfordrende oppgavene vi kan få. Derfor er det er helt avgjørende at den riktige kompetansen hos alle involverte kommer inn så tidlig så mulig fra dag én, understreker Fuglem.

Samspill reduserer både risiko og kostnader

– Vi så at sykehusbygging har mye å tjene på en totalentreprise der én entreprenør samler alle til en åpen og integrert samhandlingsfase med tidlig involvering av den rette kompetansen. Da kan vi legge en solid plan som sikrer at det som bygges er nøyaktig hva brukerne faktisk trenger til en pris som alle parter blir enige om, før gjennomføringskontrakten signeres. 

– Dette reduserer risikoen betydelig, og vi har dokumentert at dette sparer både tid og penger i prosjektene. Derfor gikk vår nye sykehusgruppe bredt ut for å få til slike løsninger i de utlyste sykehusprosjektene, sier Odd Arve Fuglem.

byggeplass-sykehus-tonsberg.jpgSkanska har nå fire store og komplekse sykehusprosjekter på gang over hele landet. Tønsberg sykehus ble signert i 2015 og skal ferdigstilles i 2021. Kompetanse og erfaring herfra deles nå med teamene som arbeider med de tre andre i Kristiansand, Oslo og Molde.

Strategien lyktes. Allerede i 2015 signerte Skanska kontrakt om å bygge Tønsberg Sykehus, der byggherre, entreprenør og rådgivere flyttet inn i samme prosjektrom fra første dag. Erfaringene Skanska har høstet i dette prosjektet, brukes allerede i de andre sykehusprosjektene som er vunnet. 

Da Sykehusbygg HF i februar 2019 omtalte Skanskas vinnertilbud på Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand (NPK), ble teamet fra Skanska beskrevet slik i tildelingsbrevet: «Samlet sett framstår kompetansen som noe av det beste Sykehusbygg har sett i de senere sykehusprosjekter».

Tilliten er helt avgjørende

Dette sier noe om kompetanseutviklingen i Skanska, mener Runar Nykvist, som er prosjektleder for NPK. 

– Det er hyggelig å vinne kundenes tillit, ikke minst fordi nettopp dét er avgjørende når vi setter oss ned sammen med byggherre og brukere for å finne de beste løsningene. I dette prosjektet har vi sittet rundt samme bord i ni måneder, vi har gått gjennom og blitt enige om hver eneste detalj, samtidig som vi har kalkulert prosjektet i full åpenhet, forklarer Runar Nykvist

Lars Abrahamsen i Sykehusbygg HF er en av Norges mest erfarne fagpersoner på sitt felt, og er nå prosjektansvarlig for Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand (NPK). Sykehusbygg HF er et statlig verktøy for å gjennomføre utbygging av nye sykehus i Norge, og sitter med byggherreansvar i flere prosjekter der Skanska er entreprenør. 

– Sykehusfeltet i Norge står foran store løft. Det skal investeres nær 15 milliarder årlig i bygging og rehabilitering i årene som kommer, fordelt på sykehusprosjekter over hele landet. For meg er dette feltet enormt spennende, siden alle sykehusbygg er helt unike prosjekter, med en teknisk kompleksitet på linje med et prosessanlegg for oljeindustrien, konstaterer Abrahamsen. 

– I tillegg bygger vi for en brukergruppe med svært sammensatte og varierte behov – som må synliggjøres gjennom hele prosessen. Det setter store krav til alle involverte. Hvis et vanlig kontorbygg er som å løpe en sekstimeter, er å bygge et sykehus som en maraton, sier Abrahamsen. 

Han er glad for at Skanska nå har bygget opp et sterkt fagmiljø på sykehusbygging. 

– Jeg ser på Skanska som en stor og seriøs aktør som har bestemt seg for å være med på sykehusfeltet framover og det er vi som byggherre glade for. Hvis vi ikke har entreprenører som sikter seg bevisst inn på sykehus som satsingsområde, skal vi slite med å få bygget alt det vi nå planlegger å få til.

 

FAKTA: Skanskas sykehusbygg i 2020

Ved utgangen av 2014 var det flere år siden Skanska hadde vært involvert i store sykehusprosjekter. Ved inngangen til 2020 er situasjonen en helt annen:


TØNSBERG: Kontrakt gjennomføring av forprosjekt signert juni 2016. Kontrakt for detaljprosjektering og gjennomføring bygging signert mars 2017. Psykiatribygget ble overlevert mai 2019. Offisielt åpnet av helseministeren september 2019. Somatikkbygget ferdigstilles 2021.

OSLO: Kontrakt for samhandlingsfasen på ny Storbylegevakt ved til Aker sykehus signert i januar 2019. Samspillfase fram til 2020, signert kontrakt for gjennomføring februar 2020. Legevakten skal være i full operativ drift i 2023.

KRISTIANSAND: Kontrakt for samhandlingsfasen på Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand, ble signert i februar 2019. Kontrakt for gjennomføring skal etter planen signeres i april. Detaljprosjektering er igangsatt og bygget skal stå klart høsten 2022 og settes i drift våren 2023.

MOLDE: Kontrakt om bygging av Akuttsykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset signert i oktober 2019. Samspillfase fram til planlagt byggestart høsten 2020. Akuttsykehuset skal være i drift sommeren 2024.

Denne siden ble sist oppdatert: 06.03.2020