c

E39 Hove - Sandve

  • Oversiktsbilde

Et omfattende prosjekt som inkluderer ombygging av 1550 meter av E39 til fire-felts motorvei. Som en del av strekningen inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. I tillegg skal 1300 meter av fylkesvei 325 bygges om; med to nye bruer på motorveien, to større kryss skal bygges om og det skal settes opp støyskjermer.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading