c

E39 Hove - Sandve

Arbeidsomfang

E39 skal utvides fra 2 til 4 felt i en strekning på ca. 1400 meter mellom Hove og Sandved i Sandnes kommune. Fv 325 Jærveien skal rustes opp med kommunalt VA-anlegg, utvides fra 2 til 4 felt med tilhørende gs-systemer i en strekning på ca. 700 meter. Hovekrysset skal bygges om og tilpasses Rv 13 i en strekning på ca. 700 meter inkl. 150 meter av diagonalen mellom Hoveveien og E39. Omfattende støytiltak skal gjennomføres i form av langsgående støyvoller og støyskjermer.

Det skal bygges 5 ny bruer, i tillegg skal 1 bru skal forlenges og gammel motorveibru på E39 skal ha nye kantdragere. Hovedbrua er på 350 meter, 4 bruer på ca. 60 meters lengde. Kantdragere på eksisterende bru ( 350 meter lang)

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading