c

Rv. 150 Fellesprosjekt Granfosstunnelen

Tilleggsinformasjon

Arbeidene skal utføres i ett løp om gangen, med toveis trafikk i det andre løpet. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Det er derfor lagt vekt på å gjennomføre arbeidene så raskt som mulig.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading