c

Rv. 150 Fellesprosjekt Granfosstunnelen

  • Illustrasjonsbilde som viser betonglokket som binder sammen de to tunnelene

Arbeidene omfatter en fullstendig rehabilitering av Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo og Bærum. I tillegg er det ca. 200 m dagsone ved Mustad krysset på grensen mellom Bærum og Oslo kommune. Denne dagsonen skal bygges inn i en betongtunnel som vil forbinde den østre og vestre delen av Granfosstunnelen til to lange parallelle tunneler.

Etter ombyggingen vil hvert løp i Granfosstunnelen ha en lengde på vel 2200 meter.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading