c

Nye Deichmanske hovedbibliotek - Kontrakt D013 Råbygg

  • Deichmanske Hovedbiblotek
  • Fasade
  • Interiør

Etablering av fullstendig råbyggkonstruksjon i fem etasjer og tre mesaninetasjer over terreng og en kjelleretasje.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects