c

E16 Bagn - Bjørgo

  • Klar for åpning
  • Åpnet strekning

Prosjektet er en delstrekning i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Arbeidet starter i tettstedet Bagn i Sør-Aurdal og avsluttes på Bjørgo der Fv 33 fra Dokka møter E16 videre mot Fagernes.

Prosjektet omfatter totalt 11,3 km vei der 4,3 km er tunnel. Traséen er hovedsakelig lagt i en tidligere veilinje, der tunnelen erstatter den utfordrende etappen i Bagnskleiva. Videre inkluderer prosjektet 3 bruer, 2 kulverter og 6 tekniske bygg,

Gjennomføringen er preget av godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør.

Med god samhandling og gjensidig respekt og tillit ble utfordringer underveis løst på en bra måte, og resulterte i tidlig ferdigstillelse av veiprosjektet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading