c

E16 Bagn - Bjørgo

  • Klar for åpning
  • Åpnet strekning

Prosjektet var en delstrekning i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Arbeidet startet i tettstedet Bagn i Sør-Aurdal og ble avsluttet på Bjørgo der Fv 33 fra Dokka møter E16 videre mot Fagernes.

Prosjektet omfattet totalt 11,3 km vei der 4,3 km var tunnel. Traséen var hovedsakelig lagt i en tidligere veilinje, der tunnelen erstattet den utfordrende etappen i Bagnskleiva. Videre inkluderte prosjektet 3 bruer, 2 kulverter og 6 tekniske bygg.

Gjennomføringen var preget av godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør.

Med god samhandling og gjensidig respekt og tillit ble utfordringer underveis løst på en bra måte, og resulterte i tidlig ferdigstillelse av veiprosjektet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading