c

E16 Bagn - Bjørgo

Tilleggsinformasjon

 • Rivning av 1 kulvert og 3 betongbruer
 • Masseflytting jord ca. 140 000 m3
 • Masseflytting fjell i dagen ca. 310 000 m3
 • Masseflytting fjell fra tunnel ca. 480 000 m3
 • Sikringsbolter tunnel ca. 35 000 stk
 • Sprøytebetong ca. 16 500 m3
 • Trekkerør ca. 205 000 m
 • Trekkekummer ca. 150 stk
 • Planum ca. 150 000 m2
 • Frostsikringslag ca. 100 000 m3
 • Forsterkningslag ca. 100 000 m3
 • Asfalt ca. 50 000 tonn
 • Rekkverk av stål ca. 5 000 m
 • 4 stk betongbruer på til sammen ca. 1 900 m2
 • 1 stk stålbuebru/opsjon trebru ca. 150 m2
 • 2 stk tunnelportaler
 • Støttemurer av naturstein ca. 1 000 m2
 • Støyskjermer ca. 1 800 m2
 • Drens /overvannsledninger ca. 12 200 m
 • Overvannsledninger /stikkrenner ca. 1 100 m
 • Kummer overvann/sandfang ca. 300 stk
 • Veglysmaster ca. 200 stk
 • Lavspentkabler ca. 19 500 m
 • Vegoppmerking ca. 40 000 m
 • Skilt ca. 350 stk
 • Miljøtiltak, drift og permanent

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading