c

E16 Bagn - Bjørgo

Tilleggsinformasjon

Dagsone:

 • 140 000 m3 løsmasser
 • 250 000 m3 fjell
 • 50 000 tonn asfalt
 • Veibredde 8,5m

Tunnel:

 • 480 000 pfm3 fjell
 • 35 000 sikringsbolter
 • 16 500 m3 sprøytebetong
 • 105 000 m2 PE-skum

Bagn bru:

 • Spennarmering med spenn på 144 m
 • Søylefundament
 • 300 tonn armering
 • 1 950 m3 betong 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading