c

T02 Sørkjosfjelltunnelen

  • Oversiktsbilde
  • Tunnelåpning
  • Tunnelportal
  • Tunnel innvendig

I Sørkjosen i Troms bygger vi Sørkjosfjelltunellen på 4,5 km, som blir den nest lengste tunnelen i Troms. Tunnelen erstatter dagens E6 strekning som er ca 10,5 km lang. I tillegg til Sørkjosfjelltunnelen bygger vi til sammen ca 15 km vegstrekning, sør og nord for tunnelen.

Dagens vegstrekning går over Sørkjosfjellet, og er smal, svingete og kupert. Sørkjostunnelen vil gjøre det langt tryggere for trafikantene å ferdes mellom nord og sør siden av fjellet, samtidig som det vil korte ned på reisetiden mellom Finnmark og Troms.

Prosjektet startet opp i 2015 og Sørkjosfjelltunnelen forventes å åpnes for trafikk i starten av 2018.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading