c

P-hus SIV

  • P-hus SIV

Åpent parkeringshus med parkering i fem nivåer samt helikopterlandingsplass for ambulansehelikopter på taket.

P-huset knyttes til eksisterende tilliggende p-hus i alle plan og er utstyrt med to heiser med akuttkorridor som forbindelse til sykehuset.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading