c

P-hus SIV

Tilleggsinformasjon

Totalt areal er ca 7000 kvm. Arkitekt er ARKEN arkitektkontor, Skien.

Spesielle utfordringer er:

- BIM i 4 dimensjoner, inkludert fremdrift

- Kort byggetid stiller store krav til industrialisert bygging

- Helikopterlandingsplass på taket

- Eksisterende landingsplass for ambulansehelikopter i umiddelbar nærhet

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading