c

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

  • Oversiktsbilde
  • Ferdig for overlevering

Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) var et prosjekt av nasjonal betydning med mål om å gi en rask, effektiv, og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Prosjektets størrelse var ca 35.000m2 BTA og omfattet adkomstbygg, administrasjonsbygg /hovedbygg med treningsfløy/basseng og helikopterhangar, et separat carport-bygg samt treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og diverse bygg for beredskapstrening.

Anleggs- og utomhusarbeider omfattet masseflytting knyttet til tomteopparbeidelse og etablering av voller omliggende til skytebaner i tillegg til opparbeidelse av veier, infrastruktur, parkering, perimetersikring og områder for flyside helikopter.

Hovedbyggets bæresystem bestod av en kombinasjon av plasstøpt og prefabrikkert betong i fire etasjer. Fasaden ble oppført med teglforblending og glass.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading