c

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

  • Oversiktsbilde

Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) er et prosjekt av nasjonal betydning med mål om å gi en rask, effektiv, og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading