c

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Mijøaspekter

Bygningsteknisk forskrift (TEK17).

Det skal etableres to stykk brønnparker for å utnytte jordvarmen. I tillegg skal det bores fire stykk dype brønner ned til 1500 meter, hvor det skal bli benyttet sirkulasjonspumper for å hente opp termisk energi fra borehullene. Varmen fra borehullene skal benyttes direkte til snøsmelting av helikopterlandingsplass og til forvarming av ventilasjonsvarme for innendørs skytebane.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading