c

Figgjo skole

  • Figgjo skole
  • Figgjo skole
  • Figgjo skole
  • Figgjo skole

Barne- og ungdomsskole 1.-10.trinn. Totalt 20 klasserom samt administrasjon. Bygget består av en hovedinngang lagt mot øst, mot kanal og elv. Landskapet trekkes inn gjennom bygningen og skaper kontakt mellom øst og vest gjennom et luftig mediatek med ulike nivåer. Skolen er delt opp i 4 fløyer og går over 2 plan. Det er en klar avgrensing mellom barneskole og ungdomsskole, både inne og i uteareal. Barnetrinnet og SFO legges i sørfløy, med eget uterom forbeholdt 1-4 klasse mot sør. Dette har en naturlig adskillelse fra skolegård.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading