c

Råstølen Park

  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park
  • Råstølen Park

Råstølen Park består av sju bygg fordelt på fem byggetrinn. Skanska Norge AS har bygget til sammen 281 leiligheter i tillegg til to næringslokaler og parkeringsanlegg i totalentreprise for Skanska Eiendom. Samlet kontraktssum på prosjektet er ca 507 millioner kroner. Prosjektet hadde oppstart i mai 2015 og ble avsluttet desember 2018.

Byggene har hatt forskjellig størrelse og høyde. Byggene langs bybanelinjen er svalgangsbygg for å få stille side til soverom kombinert med små leiligheter. De øvrige byggene er oppgangsbygg og midtkorridorbygg. Leiligheten varierer i størrelse fra 38 til 129 kvadratmeter med privat balkong eller terrasse. Kundene har hatt mulighet til å tilpasse leiligheten med forhåndsdefinert tilvalgsliste, samt mulighet til noe omprosjektering. Utearealet består av to lekeplasser, plener, gangstier, beplantning, benker og sykkelparkering.

Råstølen Park er prosjektert og bygget etter TEK10, og grunnen består av fjell med påfylte sprengsteinsmasser. I bærekonstruksjon er det benyttet prefabrikkerte veggelement, stålsøyler og hulldekker. Fasadene er tilpasset beliggenheten og består av en variasjon av Kebony-kledning, og hvite og svarte fasadeplater. Innvendig er det brukt i hovedsak flis på gulv i trapp og fellesrom, og parkett i leilighetene. Oppvarming skjer med radiatorer i stue og vannbåren gulvvarme på bad, basert på fjernvarme. De fleste leilighetene er i energiklasse A eller B.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading