c

Dam Viddalsvatn

  • Dam Viddalsvatn

Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175.000 kubikkmeter, samt nytt skåningsvern opp og nedstrøms på 60.000 kubikkmeter. Det skal også etableres nytt kronevern på 35.000 kubikkmeter. I tillegg skal det gjøres utbedringer av flomavledningssystemet og bunntappesystemet som innbefatter både tunnelarbeid og betongarbeider.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading