c

Rjukanstrengen

  • Dam Skarfoss
  • Dam Skarfoss
  • Rehabilitering av tappehus på Krokan

Rehabilitering av vannveiene i forbindelse med de fem kraftverkene, Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt og Mæl.

Arbeidet inkluderte blant annet omfattende betongarbeider og betongrehabilitering, boring av sjakter, rensk og siktingsarbeid samt rivningsarbeider i forbindelse med installasjoner som skal skiftes ut eller rehabiliteres.

Det ble også bygget en ny dam i betong på Skarfoss. Den er utført i sin helhet som en massiv betong gravitasjonsdam, fundamentert på fjell. Dammen har fast overløp over hele dammens lengde. Totalt 168 meter lang og med største høyde cirka 18 meter. I vederlagene er det bygget sidedammer til flomsikkert nivå og ledevegger. Sentralt på dammen er etablert et tappeløp og tapperør med tilhørende luker og lukehus. Over hele dammen går en kjørebro med 4 meters bredde.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading