c

Eiriksdal og Makkoren Kraftlag

  • Skisse av kraftlinje inntegnet i kart
  • Forskalingsarbeider i gang

Oppføring av to nye kraftverk i fjell til erstatning for tre eksisterende kraftverk (total produksjon ca 340 GWh). Arbeidet inkluderer; 6 km tunneler med tverrsnitt fra 20 til 36 kvm, to kraftstasjoner i fjell, inntakskonstruksjon, to bruer, utløpskonstruksjon og portalbygg samt diverse elveforebyggingsarbeid.

Begge kraftverkene vil foreta en miljømessig oppgradering av nærliggende områder i form av utskifting av gamle kabler og rør. Makkoren og Eiriksdal kraftverk vil også ha en positiv innvirkning på friluftsområdet og fiskebestanden i Høyanger og omegn.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading