c

Eiriksdal og Makkoren Kraftlag

Tilleggsinformasjon

Makkoren kraftverk skal utnytte fallet mellom Norddalsvatnet og Makkoren, og vil erstatte kraftverk K4.

Eiriksdal kraftverk skal utnytte fallet mellom Høgsvatnet og Daleelva, og vil erstatte kraftverkene K2 og K3.

Arbeidene inkluderer nye kjørebruer over Gautingsdalselva og Eiriksdalselva. Eiriksdals kraftverk er planlagt tilkoblet kraftnettet gjennom den nye kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading