c

Clarion Hotel Trondheim

Tilleggsinformasjon

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skanska Tekniske Entrepriser, som er total underentreprenør for de tekniske fagene.

I samspillfasen ble det gjort grundige analyser av kost-nytte-effekten av ulike energitiltak. Dette resulterte i at det ble inngått en avtale om at bygget skal tilfredsstille kravene til energimerke A.  I tillegg ble det inngått en avtale om energiansvar, hvilket innebærer av Skanska garanterer for at faktisk forbruk ikke skal overstige 200 kWh/kvm pr år de to første årene.
Prosjektet mottar også støtte fra Enovas program for lavenergibygg og passivhus.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading