c

Clarion Hotel Trondheim

Mijøaspekter

Avtale inngått om energiansvar, hvilket innebærer at Skanska garanterer for at faktisk forbruk ikke overstiger 200 kWh/kvm pr år de to første årene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading