c

E-18 Bommestad - Langåker

  • Trafikkmaskin
  • Motorveien i fugleperspektiv
  • Motorveien i full drift

Firefelts, komplett motorvei i 8,1 kilometer - fordelt på to tilstøtende parseller.
Hovedelementer: Seks langsgående bruer og tre hovedkryss, samt ca 4 kilometer tilstøtende veier av ulik klasse.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading