c

E-18 Bommestad - Langåker

Tilleggsinformasjon

Sprengning i dagen ca 610 000 kubikkmeter, løsmasser ca 860 000 kubikk, betong ca 30 000 kubikk3 og asfalt ca 125 000 tonn.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading