c

Breidalsoverføringen

  • Tunnelarbeidene i gang
  • Tunnel inntegnet i kart

Ny overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk ble offisielt åpnet i august 2008.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading