c

Breidalsoverføringen

Tilleggsinformasjon

Driving av 15 km tunnel med inntak og utløpskonstruksjoner. Utsprengning og bygningsmessige arbeider for pumpestasjon - volum 9400 m3 og tverrsnitt 188 m2.

Prosjektet gir en produksjonsøkning i Framruste kraftverk på 125 GWh. Med Breidalsoverføringen vil Øvre Otta-anleggene produsere 650 GWh årlig. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 32 500 husstander.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading