c

Future Day 2017

24. august er det tid for årets Future Day. I år handler konferansen om smart transformasjon for et bedre samfunn.

Konferansen som samler næringsliv, politikere og myndigheter til erfaringsutveksling og diskusjon om aktuelle bærekraftige løsninger knyttet til det bygde miljø. Vi har et variert program som vi håper både kan utfordre etablerte sannheter og skape engasjement og debatt.

Noen av årets temaer er:

Sundtkvartalet

Vi inviterer deg hjem til vårt fremtidsrettede og topp moderne kontorbygg. I dette prosjektet er planer og tiltak for lokalmiljøet en integrert del av prosjektgjennomføringen. På Future Day kan du få se hvordan vi har fått det og høre om hvordan vi fortsatt jobber for å utvikle området.

Malmø Live

«Malmhattan» og «Lille New York» er noen av tilnavnene Malmø fikk da kulturkvartalet Malmø Live tok form. I Malmø ble en hel bydel transformert for å skape en sosial og kulturell møteplass for Malmøs innbyggere og besøkende.

Grønne obligasjoner

Finansielle virkemidler kan spille en sentral rolle i tranformasjonsprosjekter og bidra til å gi miljøriktige bygg og anlegg. Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, kommer til Future Day for å fortelle oss om hvordan verdens investorer kan bidra i det grønne skiftet og hvordan bygg- og anleggsprosjekter kan bli interessante grønne investeringsobjekter.

Fremtidens utslippsfrie byggeplass

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019, og har tatt en tydelig posisjon i arbeidet for miljøet og utvikling av et mer bærekraftig samfunn. Ordfører Marianne Borgen og byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, kommer til Future Day for å vise hvordan høye ambisjoner kan være en drivkraft for endring, og hvordan vi raskt kan ta i bruk innovative løsninger i bygg og anlegg og samtidig levere på budsjett.

Prosjektgjennomføring i transformasjon

Den rette gjennomføringsmodellen kan bidra til bærekraftige prosjekter med lavere risiko og store besparelser. Store private og offentlige byggherrer stiller på scenen under Future Day og deler sine tanker om hvordan samfunnet skal realisere fremtidens prosjekter og hva som kreves for å hente ut potensialet i nye måter å samhandle på.

Vi inviterer til middag

Tid: 16:00-1915
Sted: i Skanskas lokaler i Sundtkvartalet

Når vi først inviterer hjem til oss selv, så byr vi selvsagt også på middag. Umiddelbart etter Future Day håper vi at flest mulig kan sette av litt tid til å reflektere over dagen sammen med oss. Vi kan love god stemning, faglige innlegg og kortreist underholdning.

Denne siden ble sist oppdatert: 14.06.2017