c

Minnested i Hole - Utøykaia

  • Illustrasjon
  • Illustrasjon

Minnestedet ved Utøyakaia er utformet med mål om å skape en vakker plass der ofrene for terrorangrepet 22. juli 2011 og lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet kan minnes og hedres, og der dages aktiviteter i forbindelse med virksomheten på Utøya og almen rekreasjon kan opprettholdes.

Minnestedet i seg selv vil bestå av 77 bronsesøyler i tre meters høyde, (disse er ikke en del av denne leveransen), satt ut i et bølgende mønster. Søylene spennes inn i nederste trinn av natursteinstrapp. Øvrig publikumsareal har grusdekke.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading