c

Søreide skole OPS

  • Søreide skole
  • Søreide skole - skissetegning
  • Søreide skole - skisse interiør-1
  • Søreide skole - skisse interiør-2

Nye Søreide skole blir et bygg fordelt på tre etasjer inkl. underetasje samt en flerbrukshall. Bygget skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på tre hoveddeler med fellesområde mellom hver del. I tillegg til flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene, skal blant annet bygget inneholde kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom.

Det benyttes OPS (Offentlig-Privat-Samarbeid), dvs at Skanska skal i tillegg til å bygge bygget, eie og drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading