c

- Ikke vær redd for å gripe mulighetene som byr seg!

I anledning kvinnedagen har vi tatt en prat med noen av de dyktige kvinnene som jobber hos oss. Hva tenker de rundt egen karriere og det å jobbe i Skanska?

På bildet: Vi har tatt en prat med regiondirektør i Oslo Vest, Helen Gåsvik, prosjekteier Merethe Danielsen, prosjektleder Torunn Ahlstrøm og prosjektleder Ingvild Roald.

- Jeg er fortsatt ganske ny i Skanska, men en av tingene som trakk meg hit var at det er en god blanding av mye forskjellige folk. Jeg tror det er noe som har skjedd i bransjen for øvrig – man ønsker flere ulike kompetanseområder og bakgrunner inn, sier prosjektleder Ingvild Roald.

Hun er en av 10 kvinner som jobber i Oslo Vest i Skanska Eiendomsutvikling – en region med en høyere prosentandel kvinner enn i de fleste andre avdelinger i Skanska.

På bildet: Prosjektleder Ingvild Roald.

Vi har snakket med fire av teamets medarbeidere; regiondirektør Helen Gåsvik, prosjekteier Merethe Danielsen, prosjektleder Torunn Ahlstrøm, og prosjektleder Ingvild Roald om blant annet hvorfor de trives i Skanska, hva de største endringene de har sett har vært, hva de har savnet gjennom karrieren og hva som har gjort at de er der hvor de er i dag.

Satsing på mangfoldige team er verdsatt

Rundt bordet sitter det fire personer med ulik fartstid i både selskapet; og i bransjen. På spørsmål hva de største endringene de har sett siden de startet i Skanska er, pekes det både på miksen av folk og satsingen på mangfoldige team; hvor både kjønn, tverrfaglig kompetanse og alder spesielt treffes frem.

- Min erfaring med bransjen generelt har vært veldig god, men det er også flott å se den utviklingen som har vært, forteller Danielsen. - Den største endringen jeg har sett siden jeg begynte i bransjen for 20 år siden, må nok være at det er langt flere kvinner å se på eiendomsseminarer nå, og at de i langt større grad ansettes i lederposisjoner enn da jeg startet opp.

På bildet: Prosjekteier Merethe Danielsen.

– Jeg må jo si at jeg merker meg de viktige kvinnelige rollemodellene. Det er litt færre av dem enn av de mannlige, men de er der! Jeg vil gjerne bli enda flinkere til å lære av de dyktige damene jeg ser, slår Roald fast.

Prosjektleder Torunn Ahlstrøm trekker også frem satsingen på unge og engasjerte medarbeidere som et stort pluss. – Det er gøy å se hvor mange flinke unge mennesker som kommer inn i Skanska og som bidrar til å utvikle selskapet videre. Det å ha en kultur som verdsetter og satser på unge talenter er en av grunnene til at jeg trives så godt.

- Vi er jo en veldig tverrfaglig bransje, og det kreves jo mangfoldig kompetanse fra vi analyserer investeringsobjekter til prosjektene står klare og skal selges til kundene. I tillegg til direktører, prosjekteiere og prosjektledere, består jo avdelingen vår av alt fra investeringsrådgivere og økonomer, til markeds- og kundeansvarlige. Med oss i disse stillingene har vi jo også folk med veldig ulike bakgrunner, innen alt fra eiendomsutvikling, økonomi, byplanlegging i tillegg til de klassiske ingeniørene. Jeg tror denne bredden har svært stor verdi at den er ettertraktet blant dagens arbeidstakere, trekker regiondirektør Helen Gåsvik frem.

- Vi ser nemlig en tydelig utvikling – de vi ansetter er opptatt av andre ting enn de var tidligere. De ønsker spennende og utfordrende prosjekter, er mer opptatt av bærekraft, en inkluderende kultur og fleksibilitet i jobben for å ville bli. Skal vi få fullsatte rekrutteringsbunker, må vi evne å ha dette med oss, legger hun til.

Ledere og kollegaer som brenner for kompetanse- og kunnskapsdeling
Torunn Ahlstrøm startet i Skanska i 2018, og har nemlig jobbet hele karrieren her. Hun trekker frem inspirerende og dyktige ledere og kollegaer som et stort bidrag til motivasjonen hun har hatt for å komme dit hun er i dag.

- Jeg har hatt fantastiske ledere og kolleger som er ekstremt dyktige og brenner for å lære bort det de kan. Disse har jeg lært veldig mye av, og det har gjort at jeg har kastet meg ut i store prosjekter og utviklet meg som prosjektleder, sier hun, og peker på kundenes tilfredshet som en viktig motivasjon. – Å bygge samfunnet, bokstavelig talt, er en vanvittig meningsfull jobb. Med dette følger et stort ansvar, og ikke minst beinhard jobbing. Vi bygger folks hjem, og det er ingenting som er mer motiverende enn når kundene våre er stolte av det vi har bygget.

På bildet: Prosjektleder Torunn Ahlstrøm.

- Jeg trives godt med at jeg har en variert arbeidshverdag med ulike oppgaver, som både er spennende og meningsfylte. Det er veldig gøy å jobbe i Skanska, sier Ingvild Roald, som videre peker på alle de engasjerte og kunnskapsrike kollegaene fra veldig mange forskjellige fagområder som en viktig trivselsfaktor.

På spørsmål om hva som har formet karrieren hennes, trekker hun frem fokuset hun har hatt på å etterfølge og fokusere på egne interesser: - Jeg tror jeg er der jeg er i dag fordi jeg har fulgt interessene mine, og fordi jeg liker å prate med folk – ikke nødvendigvis fordi jeg er så god til å planlegge…!

En oppfordring til å gripe de mulighetene som byr seg

Danielsen peker også på det å gripe mulighetene straks de byr seg, som et viktig element for å lykkes; – Jeg har nok aldri kjent på et savn gjennom karrieren, men jeg har anerkjent at ting har vært som det har vært, og så har jeg måttet jobbe hardt for å oppnå det jeg har ønsket.

Gåsvik støtter dette, og understreker viktigheten av å tørre å ta sjanser i karrieren.

- Da jeg var nyutdannet var jeg så opptatt av at jeg skulle gjøre karriere på riktig vis; jobbe så og så lenge, og stake ut veien. Når jeg ser tilbake ser jeg jo at jeg har hatt masse tid, både før og etter jeg stiftet familie, og i alle de ulike rollene jeg har hatt gjennom karrieren. Man trenger ikke legge en plan for hele karrieren, ta muligheter når de byr seg. Ikke minst har jeg også lært at man ikke trenger å være et supermenneske for å gjøre det bra i karrieren, eller i lederstillinger. Man vokser seg inn i rollen. Du må rett og slett tørre å søke på stillinger, så får de som ansetter ta ansvaret for om du er kvalifisert.

På bildet: Regiondirektør Helen Gåsvik.

Et systematisk arbeid for fremtiden

Den internasjonale kvinnedagen er en verdifull anledning for oss til å se på hvordan vi som selskap presterer innenfor de viktige områdene inkludering og mangfold – i dag med et spesielt fokus i dag på likestilling. Konserndirektør i Skanska for HR, Linn Westersø, forteller om systematisk arbeid for å styrke inkludering og mangfold på flere områder.

- Vi har en bred tilnærming til begrepet mangfold og er opptatt av at det er bredden i mangfoldet som gir oss verdi. Kjønnsfordeling er ett av punktene på lista. Det er et stort behov for flere kvinner i bransjen vår, i Skanska jobber vi aktivt med å jevne ut ulikheter og for å rekruttere og beholde et større mangfold. Dette arbeidet omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Avdekkes det risiko for diskriminering på noen av disse områdene, skal årsakene analyseres grundig, og konkrete tiltak iverksettes. Skanska skal være en rettferdig og likestilt arbeidsplass med rom for alle.

På bildet: Konserndirektør for HR, Linn Rålien Westersø.

Konserndirektør Linn Rålien Westersø.- I år har vi jo blant annet lansert kurs i mangfoldsledelse, som er obligatorisk for alle våre ledere og funksjonærer. Målet er at lederne våre skal få en styrket forståelse av hvordan de kan ta utgangspunkt i likhetene mellom de ansatte og anerkjenne ulikhetene som en styrke, avslutter Westersø.

Denne siden ble sist oppdatert: 07.07.2023